Nápověda pro práci s Moodle

E-learningový server tulen.tul.cz obsahuje materiály určené pro podporu výuky anglického jazyka pro zaměstnance a doktorandy Technické univerzity v Liberci. Pro přístup je ve většině případů nutný účet v systému.

Přihlášení

Máte-li účet v síti LIANE (což doporučujeme) použijte pro přihlášení jméno ve tvaru: krestni.prijmeni a síťové heslo, obojí zadejte do odpovídajících polí v bloku Přihlásit se na titulní stránce. [Pozor, účty ze STAGu nejsou podporovány! Problémy s účtem v LIANE řeší správa sítě.]

Nemáte-li účet v LIANE, musíte si vytvořit nový účet v systému Moodle. [Pozor, přihlašování (I) pomocí účtu v LIANE a (II) vytvořením nového účtu mailem nelze kombinovat!]

  1. Přihlašovací jméno nesmí obsahovat diakritiku (háčky, čárky, mezery), doporučujeme použít schéma krestni.prijmeni .
  2. Po vyplnění formuláře nový účet, Vám systém zašle e-mail na adresu uvedenou při registraci. 
  3. V e-mailu bude uveden odkaz, který Vám po klepnutí zprovozní Váš účet.
  4. Po potvrzení (zprovoznění účtu) se můžete přihlásit do systému Moodle.

Pokud heslo zapomenete, na stránce https://tulen.tul.cz/login/forgot_password.php ho můžete nastavit znovu (platí pouze pokud nepoužíváte ověřování pomocí LIANE).

Vzhledem k tomu, že všechny účty byly převedeny ze starého Moodle 1.9 do nového Moodle 2.0 mohou se dočasně objevit problémy s přihlášením.

Učitelský přístup

Po přihlášení (ať už pomocí účtu v LIANE nebo nového účtu) lze přidělit práva na vytváření kuzů. Proto až se úspěšně přihlásíte do systému, napište a já Vám obratem přidělím práva tvůrce kurzů/učitele.
Po přidělení práv tvůrce kurzů můžete vytvořit kurzy po klepnutí na zvolenou kategorii (do které můžete kurzy přidávat) v bloku Moje kurzy (v levém sloupci). Jste-li v kategorii ve které máte právo vytvářet kurzy, zobrazí se dole pod seznamem kurzů tlačítko:.


Základy práce se systémem

Máte-li účet v systému, přihlaste se do Moodle zadáním jména a hesla do odpovídajících polí v bloku „Přihlásit se  na titulní stránce.

Stránka Můj Moodle

Po přihlášení se Vám zobrazí stránka Můj Moodle, kde vidíte pouze zapsané kurzy, pro vstup pak stačí klepnout na název kurzu nebo rovnou na aktivitu uvedenou pod názvem kurzu.

""

Jestliže se chcete zapsat do jiného kurzu, než jaké máte zapsány, je nutné klepnout na odkaz Kurzy a kategorii TULEN v bloku Navigace (v levém sloupci) a ze seznamu si vybrat požadovaný kurz.

Kurzy jsou pojmenovány podle vzoru: typ kurzu + úroveň / označení skupiny + semestr + (iniciály vyučujícího), tedy např. IB1/b S2 (VB) = Intenzivní kurz (2x týdně); úroveň B1 / skupina bSemestr 2VB jsou iniciály vyučujícího. Kurzy základní neobsahují znak I na začátku názvu.


Některé kurzy vyžadují pro přístup klíč, který Vám sdělí vyučující. Pokud budete vyzváni k vložení "klíče k zápisu", zadejte text, který jste dostali od vyučujícího. Tím se "zapíšete" do kurzu. 

Po zápisu už máte přístup k celému kurzu. Pro přihlášení a přístup do všech kurzů, v nichž jste zapsáni, budete napříště zadávat už jenom své uživatelské jméno a heslo.

Zápis do kurzu
"" Pro pohyb v systému používejte blok Navigace v levém sloupci (vhodné pro postupné prohlížení aktivit)
a drobečkovou navigaci (pokud se ztratíte, po klepnutí na zkratku kurzu se vrátíte zpět do kurzu)


Každému uživateli je při vytvoření účtu v systému založen Osobní profil, který obsahuje základní osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu... Tyto informace jsou v různé míře dostupné učiteli a ostatním studentům kursů, které má uživatel zapsány. Nepřihlášenému uživateli, tj. ani internetovým vyhledávačům, nejsou osobní profily dostupné vůbec. 

Profil si co nejrychleji upravte (po přihlášení klepněte na své jméno zobrazené vpravo nahoře a klepněte dále na odkaz Upravit profil (Edit profile) v bloku Nastavení (Settings) vlevo.

Pozor! Pole profilu označená při úpravě červeně a hvězdičkou, např. Město/obecRequired field | City/townRequired field i pole Další podrobnosti o uživateli musí být vyplněna, jinak nebude možné profil uložit!
Pole Zájmy a koníčky umožní vložení seznamu štítků oddělených čárkami, později pak můžete vyhledat osoby, které mají vybrané zájmy. 
E-mailová adresa, kterou v profilu uvedete, musí být funkční – budou vám na ni zasílány důležitá oznámení vedoucího kursu a jiné automaticky vytvářené zprávy informující vás o dění v kursu.

Pozor! Na serverech nabízejících vytvoření e-mailového účtu zdarma dochází vzhledem k omezené kapacitě schránky často k jejímu přeplnění, nedoručené zprávy se pak vracejí zpět a už se k vám nikdy nedostanou. 

Zobrazení e-mailové adresy – na editační stránce osobního profilu lze nastavit, zda se ve vašem profilu bude e-mailová adresa zobrazovat pouze a) ostatním účastníkům kursu, b) komukoliv, kdo do kursu nahlédne (např. hostům, pokud jim vyučující takový přístup povolí), c) nikomu (viz obrázek).
Toto nastavení nemá vliv na odesílání/doručování e-mailových zpráv vytvářených v Moodle.
viditelný mail

Doporučujeme používání fotografií v osobním profilu, protože usnadňují komunikaci. Fotografie by měla být aktuální, čtvercová a v ideálním případě mít velikost 100 x 100 pixelů (pokud bude větší, systém ji zmenší).

Orientace v kurzu

Obrazovka kurzu se standardně dělí na pravý a levý postranní sloupec, v nichž jsou umístěny tzv. bloky (v podstatě různé nabídky či přehledy) a na prostřední sloupec s vlastním obsahem kurzu. Obsah kurzu se může dělit do tzv. oddílů. Uspořádání a význam oddílů je ovlivněn zejména tzv. uspořádáním kurzu, např. tematickým (každá sekce odpovídá jednomu tématu) či týdenním (každá sekce odpovídá jednomu týdnu).

Odevzdávání úkolů

Doporučujeme vždy uložit úkol v souboru a v případě potřeby soubor vložit do systému nebo z něj text zkopírovat.

V případě odevzdání souboru se odevzdání skládá z několika kroků (pokud jde o online text, stačí zkopírovat text do textového okna úkolu).

Klepněte na tlačítko Nahrát soubor.

poté klepněte na tlačítko Vyberte soubor...

objeví se následující dialogové okno, zvolíte záložku Nahrát soubor | Upload a file

konečně po klepnutí na tlačítko Procházet... můžete vybrat soubor ze svého počítače pro nahrání

po výběru souboru klepněte na tlačítko Otevřít.

Doufejme, že postup bude v nových verzích Moodle kratší a/nebo budou Vaši učitelé používat více úkol typu online text.


Doporučený software

Níže najdete seznam několika základních softwarových nástrojů, které budete s největší pravděpodobností potřebovat pro úspěšnou práci v Moodle. Nejde o jediná možná řešení, ale o doporučení, seřazená podle důležitosti.

Mozilla Firefox, internetový prohlížeč
- instalační balík (pro Windows, 5,5 MB) ; http://www.czilla.cz/produkty/firefox/stahnout.html

Adobe Reader, prohlížeč PDF
- instalační balík (pro Windows, 23 MB); http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Adobe Flash Player, přehrávač animací ve formátu Flash
- instalační balík (pro Windows, 1,2 MB); http://www.adobe.com/products/flashplayer/


Další informace

Pro všechny

Pro učitele

  • Kurz Moodle pro začínající uživatele na OPF
  • ANDERSON, T., ELLOUMI, F. (ed.) Theory and Practice of Online Learning . 2004. URL
  • ATHERTON, J. S. Teaching and Learning: Teaching . 2005. URL
  • HUDECOVÁ, D. Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů . 2003. URL
  • PRŮCHA, J. Jak testovat výsledky výuky . 2003. URL
  • THOMAS, J. (ed.). Information and Communication Technology (ICT) in English Language Teaching (ELT) . 2005. URL
Naposledy změněno: Středa, 19. říjen 2011, 17.33